foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KAR-DER

Karadiğinliler Eğitim Kültür ve Yardım DerneğiÜye Giriş Formu

Sitede Aktif Kullanıcı Sayısı

9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

 

“– Ateşi yandıran kimdir? O benim hâlimi biliyor. Sizden bir talebim yok!” buyurmuştur.

Aslında nefsin tezkiyesi yolunda kat edilen merhaleler, bunlardan ibâret olmakla berâber, kemâlât ehline tevdî olunan hizmetler îtibâriyle bir merhale daha vardır ki, ona da nefs-i kâmile veya nefs-i sâfiye denir.(Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yay.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

en-Nûr: Nurlandıran, nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, kulunun iç âlemini nurlandırarak onu hidâyete kavuşturan, hakkı, doğruyu görmesini sağlayan demektir.

 

Kısa Günün Kârı

Yâ Rab! Bizleri rızâna nâil olan mütevekkil ve teslîm ehli kullarından eyle!  Âmîn!..