foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KAR-DER

Karadiğinliler Eğitim Kültür ve Yardım DerneğiÜye Giriş Formu

Sitede Aktif Kullanıcı Sayısı

12 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

EĞİTİM KURULU:

VİZYON: 
Eğitimini, kariyerini ve kişisel gelişimini tamamlamış bir karadiğin gençliğinin oluşturulması.

MİSYON:
• Eğitime yönelik projelerin hazırlanması, uygulanması.
• Eğitim materyallerinin tespiti, alınması, dağıtılması.
• Eğitim ve kişisel gelişim programlarının hazırlanması. (Kurs, Seminer, Konferans)
• Öğrencilere burs tedariki. (Sosyal Yardım Kuruluşlarından yararlanılacak)
• “Gönüllü Abla – Gönüllü Ağabey” projesinin hayata geçirilmesi.


SOSYAL YARDIM KURULU:

VİZYON: 
Köyümüz sınırları içerisinde, ulaşılmadık hiçbir ihtiyaç sahibi ailenin bırakılmaması. 
Ulaşılabilecek maksimum aileye ayni ve nakdi yardımların götürülmesi.

MİSYON:
• İhtiyaç sahibi ailelerin tespiti. 
• Yardım toplama çalışmalarının planlanması.
• Yardım dağıtım ağının oluşturulması.
• Diğer yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olunması.
• Yardım alınabilecek şahıs, kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olunması.
• İş arayan insanımızın, eleman arayan işveren hemşehrilerimizle buluşturulması.
• Yardımların gruplandırılması: Gıda, giyecek, nakdî, sağlık, eşya, burs…
• Hemşehrilerimiz adına kurban kesim ve dağıtım organizasyonunun yapılması.
• Hemşehrilerilerimizin zekatlarının toplama ve dağıtım organizasyonunun yapılması.
•  Burs veren şahıs, kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olunması.
• Sağlık sorunu olan ihtiyaç sahiplerinin sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
•  Karadiğin yönelik yardım çalışmalarının planlanması.

SAĞLIK  KURULU:

VİZYON: 
İhtiyaç sahibi ’ın sağlık sorunlarının giderilmesi.

MİSYON: 
• Fakir ailelerin sağlık sorunlarıyla ilgili yönlendirmelerde bulunulması.
• Fakir ailelerin faydalanması için sağlık kuruluşlarıyla anlaşmaların yapılması.
• Fakir ailelerin ücretsiz ve düzenli sağlık taramalarının yapılması.
• Sigara ve içki içen ve bu alışkanlıklarını bırakmak isteyen ihtiyaç sahibi kişilere yönelik çalışmaların yapılması.

YAYIN KURULU:

VİZYON: 
Derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı, Köyümüzde ve Şehirdeki ihtiyaç sahibileri hakkında bilgilerin verildiği bir yayın organı görevi yapacak olan 
www.kar-der.org.tr sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi.
 
MİSYON: 
• Web Sitesi içerisindeki başlıkların belirlenmesi.
• Web Sitesine gerekli materyallerin toplanması.
• Web sitesi yazar kurulunun oluşturulması.
• Web sitesinde yayınlanmak üzere reklamlar toplanması.
• Yayının Türkiyeye ve yurt dışına da hitap edecek duruma getirilmesi.
• Web sitesinin duyurulması.

FİNANS ve İŞLETME KURULU:

VİZYON:
Derneğin, finansal sıkıntılarını aşmış, kendi kendine yeterli bir oluşum haline getirilmesi.

MİSYON:
• Yıllık finans ihtiyaçlarının tespit edilmesi. 
• Her kurul için bir bütçenin hazırlanması.
• Gelir getirici faaliyetlerin tespit edilip uygulanması.
• Girdi ve çıktıların kayıt altına alınması.
• Üyelerden aidatların toplanması.
• Organizasyon faaliyetleri için sponsorların bulunması.

ORGANİZASYON KURULU:

VİZYON: 
Derneğin her türlü faaliyetinde profesyonelliğin yakalanması ve kusursuz organizasyonların yapılması.

MİSYON:
• Yıl içersinde yapılacak faaliyetlerin tespit edilmesi, planlanması.
• Faaliyetler için gerekli çalışmaların yapılması.
• Her faaliyet için maliyetlerin çıkarılması.
• Kurul toplantılarının organize edilmesi, planlanması.
• Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması.
• Tüm faaliyet duyurularının yapılması.

HALKLA İLİŞKİLER KURULU:

VİZYON: 
Derneğimizin Köyde, Konyada ve hatta Türkiye’de tanınan, bilinen bir kuruluş haline getirilmesi ve derneğin hedef  kitleyle bütünleştirilmesi.

MİSYON: 
• Derneğin Köy halkınan tanıtımının yapılması.
• Derneğin Konyada ki hemşehrilerimize tanıtımının yapılması.
• Derneğin Hükümet ve Yerel yönetimlere tanıtımının yapılması.
• Derneğin tüm hemşehrilerimizle kaynaşmasının sağlanması.
• Tüm merasimlere dernek adına katılınması. (Hastaların ziyaret edilmesi; cenaze sahiplerine taziye ziyareti,…)

BİLİŞİM KURULU:

VİZYON: 
Derneğin teknolojik yenilikleri takip eden ve kullanan bir oluşum haline getirilmesi.

MİSYON: 
• Dernek adına bir web sayfasının oluşturulması ve güncellenmesi.
• Dernek üyelerinin eğitilmesi ve bilişim teknolojisi alt yapılarının oluşturulması.
• Derneğin bilişim alt yapısının oluşturulması ve güncelleştirilmesi.
• Dernek üyeleri için sanal bir platformun oluşturulması

HUKUK KURULU:

VİZYON: 
Tüm dernek faaliyetlerinin hukuki zeminde kanunlara uygun bir şekilde yapılması.

 

MİSYON: 
• Derneğin hukuki yapılanmasının sağlanması.
• Faaliyetler sırasında çıkabilecek hukuki sorunların tespit edilip önlem alınması.