foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KAR-DER

Karadiğinliler Eğitim Kültür ve Yardım DerneğiÜye Giriş Formu

Sitede Aktif Kullanıcı Sayısı

21 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Karder Dini Makaleler

Dargınları Barıştırmalı

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurât, 10)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

"Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması  helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar  biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir." (Buhârî, Edeb 62, İsti'zân 9; Müslim, Birr 23, 25, 26. Ebû Dâvûd, Edeb 47; Tirmizî, Birr  21, 24; İbni Mâce, Mukaddime 7)

Mü’minler, her parçası diğerine kenetlenmiş binalar gibi birbirine tutkun olmalıdır.

Çünkü onlar birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini korumakta bir vücuda benzerler.

Şeytan; Müslümanların kendisine tapmalarından ümidini kesmiştir, ama onları birbirlerine düşürmekten ümidini kesmemiştir; bu sebeple Müslümanların arasını açmaya çalışacaktır.

Müslümanlar şeytanın oyununa gelmemeli, birbirine darılmamalı, darılsa bile üç günden fazla küs durmamalıdır.

Birbiriyle karşılaştıkları zaman biri bir yana, diğeri öte yana dönmelidir; çünkü dargın olanların en hayırlısı, karşısındakine ilk önce selâm verendir.

Dargın olan iki kişi karşılaştığında biri selâm verir, diğeri de alırsa, selâmı veren de alan da sevap kazanır. Kendisine selâm verilen kimse selâmı almazsa, küs olmanın günahını yüklenmeye devam eder; selâmı veren ise sorumluluktan kurtulur.

Küs olanlardan biri selâm verip diğeri almazsa, onun almadığı selâmı melekler alır; selâm almayan kimseyi de şeytan selâmlar; küsler barışmadan ölürlerse, kesinlikle cennete giremezler.

Din kardeşine bir yıl küs duran kimse, onun kanını dökmüş gibi günaha girer. (Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Peygamberimin Sevdiği Müslüman, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Mü’min: Emniyet ve güven veren, inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılan demektir.

 

Kısa Günün Kârı  :  Müslümanlık, toplumda kardeşliği esas alan bir dindir. Müslümanlar birbirleriyle en fazla üç gün üç gece dargın durabilirler. Küslerin en hayırlısı karşılaştıkları zaman önce selâm verendir. Birbiriyle dargın olan müslümanların amelleri, barıştıkları zamana kadar ilâhî huzurda bekletilir, kabul veya af muamelesine tâbi tutulmaz.