foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KAR-DER

Karadiğinliler Eğitim Kültür ve Yardım DerneğiÜye Giriş Formu

Sitede Aktif Kullanıcı Sayısı

21 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Karder Dini Makaleler

 

"Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum." (Buhârî, Rikak 38)

Ebû Hüreyre (ra)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

Allah Teâlâ bir kulu sevdiği zaman Cebrâil'e: 

"Allah filanı seviyor, onu sen de sev!" diye emreder. Cebrâil de o kulu sever, sonra gök halkına:

-Allah filanı gerçekten seviyor; onu siz de seviniz! diye hitâbeder.

Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır.(Buhârî, Bedü'l-halk 6, Edeb 41, Tevhîd 33; Müslim, Birr 157.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Ğafûr: Kulların günahlarını affederek örten, suçlarından ve hatalarından vazgeçip bağışlayan, mağfireti çok, af edişi sonsuz olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Allah'ın kulunu sevmesi gizli kalmaz. Allah Teâlâ sevdiği kulunu meleklere sâlih kullarına da sevdirir. İnsanlar, toplumdaki durumlarına bakara, Allah katındaki yerlerinin ne olduğunu tahmin edebilirler.